Kaplička

Ing.Eva Stloukalová - MÚ Česká Lípa - OŠKSaCR-památková péče - Sbírka na kapličku 2005 - Finanční dar od pana Tejnory - Oprava kapličky

 

Ohledání - Ing.Eva Stloukalová - MÚ Česká Lípa - OŠKSaCR-památková péče

 

 

14. května se uskutečnila v Náhlově nad kapličkou Valná hromada Sdružení Náhlov a následně Náhlovský hepenink. Cílem bylo, aby se sešli členové sdružení, zvolilo se nové představenstvo a dozorčí rada a aby se vybrala určitá finanční částka na renovaci Náhlovské kapličky. Akce se zúčastnilo i několik hostů, zástupců jiných občanských sdružení v regionu: paní Lenka Špačková a Blažena Suchomelová, zástupkyně "Společenstva historie Mimoně, Ralska a okolí", pan Pavel Bulíř, Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé a pan Jiří Náhlovský, zástupce sdružení Komitét 1866. Valná hromada úspěšně zvolila představesntvo i dozorčí radu. Rovněž Náhlovský hepenink se velmi vydařil a ani podvečerní liják nezkazil nikomu celkový dojem. Grilovalo se sele, které za zvýhodněnou cenu poskytla Farma P.I.C. Náhlov, pivo Svijany, které bezúplatně poskytl Pivovar Svijany. O pěkně propečené maso se staral pan Šenberk z Hlavice a Jiří Materna z Náhlova. Akce se zúčaastnilo 35 lidí, vybralo se 4.500 Kč, po zaplacení nákladů zbylo 3.000 Kč a tato částka byla následný den předána na splacení dluhu na renovaci střechy kapličky.

 

 

5. září 2004 předal v Náhlově pan senátor MUDr. Karel Tejnora finanční dar (5 000,- Kč) na renovaci kapličky

 

oprava kapličky

zpět na Náhlov